Drukowanie przestrzenne w zasięgu ręki

Od momentu pierwszych prac nad techniką drukowania przestrzennego (czyli 3D) minęło już ponad… 30 lat. Czyli całkiem spory odcinek czasu. Technologia ta budziła nieustające zainteresowanie wynalazców i sztabu pracujących nad nią specjalistów. Współcześnie drukowanie modeli 3D stało się bardzo popularne, coraz mniej tajemnicze, dzięki czemu technologia ta jest wykorzystywana przez wiele branż.

OD CZEGO ZACZYNA SIĘ DRUKOWANIE MODELI 3D?

Do rozpoczęcia procesu powstania wydrukowanego modelu 3D potrzebny jest trójwymiarowy model komputerowy danego przedmiotu. Takim modelowaniem wirtualnym zajmują się firmy, które mają w swojej ofercie druk 3D. Potem model jest obrabiany przez specjalny program przygotowujący go do wydruku. Następnie powstaje instrukcja dla drukarki, jak ma przebiegać drukowanie modelu 3D (w jaki sposób ma być ustawiona głowica, jaka ma być prędkość druku i do jakiej temperatury ma być ogrzany stół) . Taka instrukcja jest przesyłana do drukarki przez kabel USB albo dzięki karcie SD. Ostatni etap drukowania modeli 3D to po prostu praca drukarki, w wyniku której stopniowo powstaje dany przedmiot. Materiał wykorzystywany przez drukarkę to filament (jest to najczęściej żyłka na szpulce). Wśród materiałów panuje współcześnie dość duży rozstrzał: od tworzyw termoplastycznych, przez żywice, metale a na… betonie kończąc.

DRUKOWANIE MODELI 3D – NALEŻYTA PRECYZJA

Każdy przedmiot powstały w technologii druku 3D składa się z warstw, które są ułożone jedna na drugiej. Na rozdzielczość wydruku wpływa właśnie wysokość warstwy – im warstwa jest niższa, tym wyższa jest rozdzielczość wydruku 3D, a tym samym wydrukowany przedmiot ma gładszą powierzchnię i jest dokładniej wykonany. O tym, że drukowanie modeli 3D odbywa się z dużą precyzją, może świadczyć fakt, że technologia ta jest wykorzystywana do produkcji najmniejszych elementów czy różnego rodzaju tkanek. Precyzja druku 3D zależy także od metody, gdyż także i tutaj druk drukowi nierówny.