Obraz mówi wszystko

Pismo obrazkowe towarzyszyło ludziom od zarania, za jego pomocą członkowie danej społeczności porozumiewali się, przekazywali sobie informacje, utrwalali tradycje i dawali ważne wskazówki. Do tej pory obraz ma się dobrze, zwłaszcza że żyjemy w tak zwanej „kulturze obrazka”. Obraz obok słowa na nowo stał się ważnym elementem przekazu, który nie tylko towarzyszy słowu, w jakiś sposób je uatrakcyjnia, ale także sam w sobie zawiera dodatkowe informacje. Dziś za pomocą grafiki można przekazać bardzo wiele detali. Duży wkład ma tutaj rozwój grafiki 3D. Modele 3D opracowywane dzięki specjalistycznym programom komputerowym przyczyniły się nie tylko do podniesienia walorów estetycznych, ale także znacznie usprawniły komunikację międzyludzką. Modele 3D pozwalają na przykład na przedstawienie dokładnej koncepcji i dokładnego wyglądu zaprojektowanego przedmiotu czy urządzenia.

Modele 3D – jasno i bez żadnych wątpliwości

Zaletą modeli 3D jest to, że (w przeciwieństwie do na przykład do rysunku technicznego) jasno odzwierciedlają bryłę danego obiektu i są przystępne nawet dla laików. Nie trzeba umieć czytać takiego obrazu, używać nadmiaru wyobraźni, aby po prostu wiedzieć, o co chodzi. Niewątpliwą zaletą tworzenia modeli 3D jest to, że można je wydrukować. Wtedy, jako rzeczywiste przedmioty dokładnie prezentują zamysł projektu. Jest to niezwykle ważne przy tworzeniu całkiem nowych obiektów, kiedy koncept ma przekonać potencjalnych inwestorów czy też wtedy, kiedy ważną kwestią jest sprawdzenie przedmiotu już na końcowym etapie projektowania.

usługi druku 3d